viihtyä huonosti


viihtyä huonosti
чувстовать себя неудобно (быть не по себе в чём)

Suomen ja Venäjän Tekninen sanakirja. 2014.